For deg som søker det spesielle.

dagsmedSmia ble etablert så tidlig som på 1800-tallet. I starten ble det hovedsakelig smidd redskap til jorbruk og landbruk .

Det ble smidd hestesko og diverse stålbeslag til hestevogner.
Produksjon av stålbeslåtte kjærrehjul var en av
hovedgeskjeftene.

I 1920-30 åra ble det laget overbygg til buss og
lastebiler.

I nyere tid har Smia vært verksted for lastebil og anleggsmaskiner, for så å bli «tradisjonssmie» igjen.

De fleste av Smias produkter bygger på gammel tradisjon.

Liljeformen som Smia har i sine gjerdestolper, lamper
bord og benker kommer opprinnelig fra Sør-Europa. Sjøfolk tok
med seg støpejernsstolper med liljeform hjem under
seilskutetiden på 1700-1800-tallet.